جشنواره ملی

محیطــبانک

به زودی مرکز همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست سال ۱۳۹۶

معرفی جشنواره ملی محیطبانک

جشنواره ملی محیطبانک به عنوان اولین و بزرگترین رویداد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر این است تا با توسعه و ترویج اقدامات دوستدار محیط زیست با تمرکز بر بانکداری دیجیتالی، ضمن ارتقای جایگاه فعالیتهای بانکداری دیجیتالی به عنوان بانکداری دوستدار محیط زیست، زمینه قدردانی از بانکهای برتر در این حوزه را با رویکرد مسئولیت اجتماعی ایجاد نماید.

ارکان جشنواره

ارکان برگزاری جشنواره ملی محیطبانک

دکتر غلامرضا کاظمی دینان

رئیس شورای سیاستگذاری

محمد درویش

رئیس کمیته مسئولیتهای اجتماعی و عضو شورای سیاستگذاری

دکتر محمد ناطق

رئیس کمیته علمی و عضو شورای سیاستگذاری

هادی اسدی

رئیس کمیته اجرائی و عضو شورای سیاستگذاری

جعفر اسدی

دبیر شورای سیاستگذاری

مرتضی بهنام

عضو کمیته اجرائی

حامیان و همکاران

همراهان برگزاری جشنواره ملی محیطبانک

Logo Image

Logo Image

Logo Image

Logo Image

Logo Image

Logo Image

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"true","speed":"1000","center_mode":"false"}

450

شرکت کنندگان

11

سخنرانان

4

جلسات

7

حامیان

اطلاعات

موقعیت

شهر تهران با اولویت برنامه های محیط زیستی و تغییر بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتالی دوستدار محیط زیست از اولین جشنواره ملی محیطبانک میزبانی می کند.

مکان

سالن همایشهای بین المللی محیط زیست، میزبان جمعی از بزرگان عرصه بانکداری کشور خواهد بود

زمان

جشنواره ملی محیطبانک در تاریخ ۱۸ مهرماه با حضور و حمایت شبکه بانکی برگزار می گردد