دانشگاه تهران، حامی جشنواره ملی محیطبانک شد

به گزارش مرجع تحلیلی ترویجی بانکداری دیجیتالی به نقل از دبیرخانه محیطبانک، دانشگاه تهران طی نامه ای، مشارکت و حمایت خود را از برگزاری رویداد اجتماعی و جشنواره ملی محیطبانک اعلام کرد. خاطرنشان می شود جشنواره ملی بیشتر بخوانید

اعلام حمایت دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری جشنواره ملی محیطبانک

به گزارش مرجع تحلیلی ترویجی بانکداری دیجیتالی به نقل از دبیرخانه محیطبانک، دانشگاه آزاد اسلامی مشارکت و حمایت خود را از برگزاری رویداد اجتماعی و جشنواره ملی محیطبانک اعلام کرد. خاطرنشان می شود جشنواره ملی محیطبانک بیشتر بخوانید

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور حمایت خود را از برگزاری «جشنواره ملی محیطبانک» اعلام کرد

به گزارش مرجع تحلیلی ترویجی بانکداری دیجیتالی به نقل از دبیرخانه محیطبانک؛ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مشارکت و حمایت خود را از برگزاری رویداد اجتماعی و جشنواره ملی محیطبانک اعلام کرد. خاطرنشان می شود بیشتر بخوانید

بانک مرکزی به جمع مشارکت کنندگان و حامیان رویداد اجتماعی محیطبانک پیوست

بانک مرکزی به جمع مشارکت کنندگان و حامیان رویداد اجتماعی محیطبانک پیوست به گزارش مرجع تحلیلی ترویجی بانکداری دیجیتالی به نقل از دبیرخانه محیطبانک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشارکت و حمایت خود را از برگزاری بیشتر بخوانید

شهرداری تهران به جمع مشارکت کنندگان و حامیان رویداد اجتماعی محیطبانک پیوست

به گزارش مرجع تحلیلی ترویجی بانکداری دیجیتالی به نقل از دبیرخانه محیطبانک جناب آقای دکتر گلمکانی، رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران مشارکت و حمایت خود را از برگزاری رویداد اجتماعی محیطبانک بیشتر بخوانید

نخستین نشست کمیته مسئولیت اجتماعی رویداد محیطبانک

اولین نشست کمیته مسئولیت اجتماعی رویداد “محیطبانک” با شعار بانکداری دیجیتالی، دوستدار محیط زیست با حضور مدیران سازمان حفاظت از محیط زیست، مسئولان برگزاری از “مرجع تحلیلی و ترویجی بانکداری دیجیتالی” و جمعی از مدیران بیشتر بخوانید