دانشگاه تهران، حامی جشنواره ملی محیطبانک شد

به گزارش مرجع تحلیلی ترویجی بانکداری دیجیتالی به نقل از دبیرخانه محیطبانک، دانشگاه تهران طی نامه ای، مشارکت و حمایت خود را از برگزاری رویداد اجتماعی و جشنواره ملی محیطبانک اعلام کرد. خاطرنشان می شود جشنواره ملی بیشتر بخوانید

اعلام حمایت دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری جشنواره ملی محیطبانک

به گزارش مرجع تحلیلی ترویجی بانکداری دیجیتالی به نقل از دبیرخانه محیطبانک، دانشگاه آزاد اسلامی مشارکت و حمایت خود را از برگزاری رویداد اجتماعی و جشنواره ملی محیطبانک اعلام کرد. خاطرنشان می شود جشنواره ملی محیطبانک بیشتر بخوانید